HEAT cv-water vitalisator

VOOR MEER WARMTERENDEMENT
NAAR DE WINKEL

De cv-watervitalisator is geschikt voor inbouw in het verwarmingscircuit.

Vloerverwarming / wandverwarming / cv systeem met radiatoren

"

Zwart en energetisch arm water

Het water circuit van de centrale verwarming en/of vloer- en wandverwarming is een gesloten kringloop systeem. Het water in dit circuit vervuilt tot zwart water en is energetisch zeer arm.

!

Helder en energetisch levend water

Een effectieve en duurzame oplossing is de montage van een speciale watervitalisator die in de leiding van het circuit van het centrale verwarmingssysteem wordt geplaatst. In deze kringloop wordt het water elke keer weer gerevitaliseerd.

De voordelen van het vitaliseren van water in het centrale verwarmingsysteem:

;

Minstens 5% besparing op verwarmingskosten

Het rendement van de verwarmingsinstallatie neemt toe, omdat het systeem inwendig schoon wordt en de warmteoverdracht daarmee verbetert.

;

Opbouwende energie

De uitstraling van radiator, vloer of wand is energetisch positief, harmoniserend en het voelt licht aan: meer levensenergie in huis!

;

5 jaar garantie

Op functie en techniek. En 5 maanden tevredenheidsgarantie.

;

Gezondheid

De bijkomstige verschijnselen die mensen kunnen ervaren bij vloerverwarming, zoals zware benen, vermoeidheid en bloedsomloop klachten worden door de energetische kwaliteit van het gevitaliseerde cv-water sterk verminderd respectievelijk geëlimineerd.

;

Duurzaamheid

Het hele gesloten kringloopsysteem van leidingen, warmtewisselaar in de ketel en/of de radiatoren wordt schoon:

Verhoging van de levensduur van de apparatuur.

;

Geen onderhoud

Volledig natuurgetrouw. Geen elektriciteit. Geen chemische zouten. Geen magneten. Geen kunstmatige technieken.

;

Kalk en vuil lost op

Het verwarmingswater blijft jaren lang helder.

Toepassingen cv watervitalisator:

vloerverwarming / wandverwarming / cv systeem met radiatoren.

$

Woning

$

Appartement (complex)

$

Horeca, Hotel, Wellness

$

Kantoor, Praktijk

Tevredenheidgarantie (door de fabrikant):

5 maanden terugkoopgarantie tegen aankoopprijs bij een niet met tevreden resultaat functioneren van de watervitalisator.
Mits onbeschadigd.

Garantie (door de fabrikant):

5 jaar op functie- en fabricagefouten.

Krachtige, stabiele en blijvende werking

De cv watervitalisator heeft een zeer krachtige werking waardoor de hexagonale structuur en levendigheid van het water in het verwarmingssysteem blijvend is. Het water circuleert en stroomt telkens weer door de cv-watervitalisator.  Dit is zeer belangrijk, omdat de energetische kwaliteit ook gehandhaafd blijft als dit water jaren in de leiding verblijft.

Aanbod cv-watervitalisator

Schroefdraad: Type 1″
Doorstroomcapaciteit: ca. 70 liter per minuut.
Lengte: 99 mm (zonder fittingen)
Diameter: 50mm.
Gewicht: 0,7kg.
Materiaal: messing

Schroefdraad: Type 5/4″
Doorstroomcapaciteit: ca. 100 liter per minuut.
Lengte: 108 mm (zonder fittingen)
Diameter: 79mm.
Gewicht: 2,1 kg.
Materiaal: messing

Schroefdraad: Type 6/4″
Doorstroomcapaciteit: ca. 150 liter per minuut.
Lengte: 108 mm (zonder fittingen)
Diameter: 79 mm.
Gewicht: 2,1 kg.
Materiaal: messing

Schroefdraad: Type 2″
Doorstroomcapaciteit: ca. 300 liter per minuut.
Lengte: 109 mm (zonder fittingen)
Diameter: 79 mm.
Gewicht: 2,1 kg.
Materiaal: messing

Schroefdraad: Type 2,5″
Doorstroomcapaciteit: ca. 470 liter per minuut.
Lengte: 172 mm (zonder fittingen)
Diameter: 123 mm.
Gewicht: 6,9 kg.
Materiaal: messing

Schroefdraad: Type 3″
Doorstroomcapaciteit: ca. 590 liter per minuut.
Lengte: 172 mm (zonder fittingen)
Diameter: 123 mm.
Gewicht: 8,1 kg.
Materiaal: messing

Natuurgetrouwe behandelingsmethode

Het is van belang om je realiseren dat de regeneratie van water met deze methode vrij is van kunstmatige technieken zoals magneten, elektriciteit of chemicaliën.

Water zoals de natuur het bedoeld heeft: Gaia Aqua.

Test resultaat cv water vitalisator

Bijgaande de resultaten met een UMH cv-watervitalisator, ingebouwd in het verwarmingscircuit van een grote woning die op het moment van inbouw 2 jaar in gebruik was. Voor de inbouw is het water geanalyseerd. Na respectievelijk 2, 3 en 4 maanden vanaf het moment dat de watervitalisator is ingebouwd, is het water steeds opnieuw geanalyseerd.

Na de inbouw van de watervitalisator in het verwarmingssysteem vertoont het verwarmingswater in eerste instantie meer vervuiling. Dat duidt erop dat door de watervitalisering de materiaal afzettingen op de leidingswanden en de warmtewisselaars losgekomen zijn.

Een maand later (3 maanden na inbouw) is de hoeveelheid vuil (de hoeveelheid Schlamm in de tabel) nog maar zeer gering, evenals de hoeveelheden aluminium, koper, ijzer en zink.

Het water was op dat moment al weer heel helder. Het laatste onderzoek, een kleine 4 maanden na het moment van inbouwen, laat zien dat alle parameters lage waarden vertonen. Het water ziet er schoon uit met alleen nog een lichte geelachtige verkleuring.

Het hardnekkige vervuilingsprobleem van de leidingen is dus in minder dan 4 maanden opgelost

 Een ander praktijkonderzoek is uitgevoerd door het geaccrediteerd Laboratorium Cofrac Essais.

Binnen 10 dagen na inbouw van de cv- watervitalisator is de hoeveelheid schlamm van 1500 mg/1 gehalveerd naar 750 mg/1.

Veelgestelde vragen cv vitalisator

Kan ik het leidingsysteem niet gewoon vol laten lopen met gevitaliseerd water uit de kraan?

Een simpele manier om het water te vitaliseren is om het leidingsysteem leeg te laten lopen en met gevitaliseerd water te vullen. Na verloop van tijd wordt de kwaliteit van het water in het verwarmingscircuit echter geleidelijk minder. Opnieuw leeg laten lopen en vitaliseren is een oplossing, maar is veel werk en de leveranciers van verwarmingsketels hebben liever niet dat er elke keer opnieuw zuurstofrijk water in het systeem komt.

Kan ik het leidingsysteem niet gewoon vol laten lopen met gevitaliseerd water uit de kraan?

Een simpele manier om het water te vitaliseren is om het leidingsysteem leeg te laten lopen en met gevitaliseerd water te vullen. Na verloop van tijd wordt de kwaliteit van het water in het verwarmingscircuit echter geleidelijk minder. Opnieuw leeg laten lopen en vitaliseren is een oplossing, maar is veel werk en de leveranciers van verwarmingsketels hebben liever niet dat er elke keer opnieuw zuurstofrijk water in het systeem komt.

Moet ik het oude water eerst verschonen als ik een cv vitalisator installeer?

Zoals de test laat zien wordt het zwarte water weer helder en lost de vervuiling in het water op. Hierdoor is er meer warmterendement.

Indien mogelijk kun je het oude water verversen voor gevitaliseerd water en dan de cv vitalisator plaatsen. Als dit niet lukt, maakt de vitalisator het water weer helder.

De cv vitalisator na de circulatiepomp plaatsen?

Het wordt altijd na de circulatiepomp/ cv ketel geïnstalleerd.

Vanwege het magnetisch veld van de pomp moet de vitalisator minstens 0.5 meter na de pomp geïnstalleerd worden. Anders MU folie om de vitalisator plaatsen. Dit beschermt de vitalisator tegen het magnetisch veld.