Wat is watervitalisering?

VAN GAIA AQUA / UMH
NAAR DE WINKEL

Gevitaliseerd water is:

;

Energetisch zuiver water: vrij van vervuilende frequenties.

;

Een levenselixer ; het gééft energie en vitaliteit.

;

Kristalzuiver en optimaal beschikbaar voor de cellen.

De herstellende werking van de UMH watervitalisator geeft de levenskracht terug aan kraanwater. Ons eigen drinkwater wordt zo weer een bron van welzijn.

Oorspronkelijk bronwater is energetisch zuiver water!

De 6 belangrijkste energetische eigenschappen van water zijn:

;

Herinneringsvermogen van water

Water heeft een opneembaar vermogen. Het vangt, net als een radio, allerlei frequenties in op.

;

Frequenties in water

Frequenties kunnen licht van oorsprong zijn, maar ook belastend zijn voor onze gezondheid.

;

Kristallijne structuur

Water heeft van nature een kristallijne structuur, zoals sneeuwvlokken. Deze kristallijne structuur wordt ook wel hexagonaal genoemd, omdat het 6 hoeken heeft.

;

Cel beschikbaarheid

Kristallijn water word door ons lichaam als natuurlijk herkend en zorgt ervoor dat voedingsstoffen die opgelost zijn in het water, gemakkelijk opgenomen worden door de cellen.

;

Levend water

Kristallijn water is levend water. Water uit een natuurlijke bron is helend voor levende wezens.

;

Levensenergie

Dit levende water geeft ons levensenergie en voed ons op meerdere lagen; zowel fysiek als spiritueel.

De trillingsfrequenties in water

Water is in staat trilling informatie op te slaan. Dit is bekend en wordt gebruikt in de natuurgeneeskunde, maar is in de medische wereld nog niet algemeen geaccepteerd. Uit wetenschappelijk onderzoek van Dr.Ludwig blijkt dat in water, waaruit de schadelijke stoffen door (conventionele) zuivering volledig (100 %) zijn verwijderd , voor … en na de zuivering dezelfde trillingsfrequenties zijn aan te tonen.

Deze frequenties blijken precies toegerekend te kunnen worden aan de stoffen die zich voor de zuivering in het water bevonden. Terwijl het water dus chemisch volledig is gereinigd, is het fysisch nog belast met de eigen frequenties van stoffen die in het water aanwezig geweest zijn.

Het is dan niet de chemische substantie die op het lichaam inwerkt als dit water gedronken wordt, maar de erin opgeslagen energetische trillingsbelasting. Let wel: water neemt ook de elektro-magnetische trillingsfrequenties op van het elektriciteitsnet (50 Hertz), televisie, computerbeeldschermen, mobiele telefoons, Wifi en communicatienetwerken, radarstraling etc. (de zgn. elektrosmog). Flessen bronwater dus ook!

 

“Bekend is ook dat bepaalde trillingsfrequenties ongunstig zijn voor de gezondheid.”

In herinnering dat de mens voor 70 % uit water bestaat, betekent dit dat allerlei trillingsfrequenties, schadelijk en onschadelijk, via het water in ons lichaam worden ingebracht. De trillingsfrequenties van de ons omringende en steeds intenser wordende elektrosmog worden ook rechtstreeks door straling op het lichaam(en) overgedragen en zo in onze lichaamsvloeistoffen opgeslagen. Deze trillingen hebben een belangrijke invloed op onze lichaamsprocessen. Bekend is ook dat bepaalde trillingsfrequenties ongunstig zijn voor de gezondheid.

Ja, ik wil graag gevitaliseerd, levend water.

Ik wil graag vrijblijvend advies.