Wat is watervitalisering?

VAN GAIA AQUA / UMH
NAAR DE WINKEL

 Wat is gevitaliseerd water?

Oorspronkelijk bronwater is energetisch zuiver water! Leidingwater kan door een natuurgetrouwe behandeling van water weer energetisch zuiver worden zoals natuurlijk bronwater.

De kristallijne structuur van water herstelt, belastende frequenties worden geneutraliseerd en water geeft weer levenskracht en vitaliteit, zodat jouw welzijn en gezondheid wordt verbeterd.

In 1995 is de term watervitalisering – als zijnde een natuurlijke wijze van waterbehandeling- voor het eerst geïntroduceerd door de oprichter van Gaia Aqua, Gert Boontjes. Wij bieden verschillende vitalisators om in jouw eigen huis of bedrijf gevitaliseerd water te krijgen.

 

We noemen het ‘watervitalisering’, in feite is het revitalisering van water.

Waardoor verliest kraanwater zijn vitaliteit?

Ik wil je graag eerst uitleggen waarom je van jouw drinkwater géén energie meer krijgt en welke weg leidingwater gegaan is voordat je het kunt drinken. Zodat je begrijpt waarom watervitaliseren zo ontzettend belangrijk voor jou is.

Het leidingwater heeft een lange weg afgelegd voordat het als drinkwater jouw huis heeft bereikt. Het water is gewonnen uit grondwater of oppervlaktewater en wordt daarna chemisch en fysisch gereinigd, gedesinfecteerd met UV behandeling en/of chloor en daarna onder hoge druk door rechte leidingen geperst. Onderweg komt het water in contact met onnatuurlijke elektromagnetische frequenties (zendmasten e.d.)

Dat zorgt er voor dat de prachtige kristalstructuur, die van nature voorkomt in water, grotendeels verloren gaat. De watermoleculen bewegen zich chaotisch en zijn niet meer coherent. De levenskracht van water verdwijnt daardoor.

Wat is het probleem van chaotisch ongestructureerd water?

Deze aspecten samen zorgen ervoor dat gewoon leidingwater niet goed opgenomen kan worden door jouw lichaam (dehydratatie) en jouw lichaam belast wordt met onnatuurlijke frequenties. De communicatie tussen de cellen verloopt via het lichaamswater. Dus is het drinken van energetisch schoon en kristallijn water van groot belang voor jouw vitaliteit en welzijn.

(Gefilterd) leidingwater

Leidingwater heeft zijn kristallijne structuur verloren en is chaotisch.

Het is daardoor energetisch arm, soms zelfs ‘dood’ water geworden. Bovendien heeft leidingwater de schadelijke frequenties van vervuilende stoffen en elektromagnetische straling in zich opgeslagen (elektro-smog). Filteren verbetert daar niets aan.

Gevitaliseerd water Gaia Aqua - UMH

(Gefilterd) leidingwater krijgt de prachtige kristalstructuur terug.

Gevitaliseerd water is vrjj van schadelijke trillingen (frequenties), heeft een kristallijne structuur en heeft een hoge energetische waarde. Het blijkt dat dit water uitgesproken positief werkt op en in het fysieke lichaam en de energetische lichamen.

Levend water is kostbaar

Maak van jou drinkwater weer een levenselixer, zoals de natuur het bedoeld heeft.

“The secret of life lies in the water that keeps order”

Karl Trincher, Biophysicist

Reguliere criteria / energetische criteria van leidingwater

In feite zijn we erachter gekomen dat we nog heel weinig wisten en weten over het wezenlijke van water en de essentiële rol die het vervult in het lichaam. Het wezenlijke van water komt tot uiting in de energetische kwaliteit ervan.

Onze kennis en het beeld dat we over gezond water hebben wordt tot heden bepaald door de kennis van de fysische en chemische eigenschappen van water die is verkregen met onderzoek van de materie. Ons leidingwater is zodanig behandeld dat de materiële samenstelling voldoet aan bepaalde criteria. Deze criteria zijn in feite gebaseerd op beperking van gezondheidsrisico’s van de mens. In tegenstelling tot leidingwater wordt de gezondheidswaarde van bronwater als vanzelfsprekend beschouwd.

 

Natuurwetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit niet alleen met de zuiver materiële samenstelling van het water te maken heeft maar met name met de bio energetische toestand ervan.

De energetische Bovis-waarde van water

Natuurlijk water leeft! Water in een bergbeek heeft een bio-energetische waarde die hoger is dan van de mens. Vers, natuurlijk bronwater heeft dat ook.
Er zijn (geneeskrachtige) bronnen die hoog-energetisch zijn. Dit natuurlijk water voegt iets toe aan ons energetisch systeem !!

Ons leidingwater wordt mechanisch, biologisch en chemisch gezuiverd en op de lange transportweg naar het aftappunt onder druk door leidingen geperst. De verandering die het water bij dit totale proces ondergaat, maakt dat de energetische waarde bijna totaal verloren is gegaan. Door middel van radiosthetisch onderzoek kan de bio-energetische waarde van ‘levende substanties’ en organismen bepaald worden, waarbij de Bovis-waarde de meeteenheid is.

De Bovis-waarde van water moet boven de 6500 liggen

De waarde van ca. 6500 Bovis-eenheden kan voor de mens zelf als de ondergrens voor ‘gezond’ worden beschouwd.

De energetische waarde van het water in een bergbeek heeft een waarde van ca 8000 Bovis.
Voor het water uit sommige geneeskrachtige bronnen is de Bovis-waarde ca. 42.000.

De Bovis-waarde van leidingwater ligt tussen 100 en ca 4000 Bovis  (!),

Na behandeling met de centrale watervitalisator van Gaia Aqua 37.550 Bovis.

Na behandeling met de universeel vitalisator van Gaia Aqua 36.800 Bovis.

Na behandeling met de Martin Whirbler (wervelaar) 14.100 Bovis.

Noot: De oorspronkelijke schaalverdeling van Bovis loopt tot 10.000. Inmiddels circuleren op internet ook absurd hoge Bovis-waarden. Mede omdat de waarde met radiosthesie wordt bepaald is het nuttig om een vergelijkend onderzoek te hebben van vele type watervitalisatoren uitgevoerd door hetzelfde instituut: Het is zinvol appels met appels te vergelijken. Zie het hoofdstuk testresultaten/ Institut fur Radiogeologie. De maximale waarde in de natuur is daar 45.000 Bovis. De claim van miljoenen Bovis blijkt na onderzoek dan slechts ca 13000 Bovis te zijn.

Ja, ik wil graag gevitaliseerd, levend water.

Ik wil graag vrijblijvend advies.