Introductie Elektrosmog en water

Veel mensen zijn zich inmiddels bewust van de enorme toename van elektrosmog en maken zich terecht zorgen over de gevolgen die dat heeft op onze gezondheid. U moet zich realiseren dat de elektro magnetische frequenties van elektrische apparatuur en mobiele communicatie door het water worden opgenomen, opgeslagen en doorgegeven. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat niet alleen de gebruikte frequenties van mobiele netwerken zelf in ons water worden opgeslagen, maar ook afgeleide lage frequenties tussen 0 en 30 Hertz .* Dat is precies het gebied waar ook het menselijk lichaam op functioneert.
Vitaliseren van het water met de watervitalisator van Gaia Aqua schoont het water van deze belastende technische elektro magnetische frequenties !

“Water is de drager van leven en dat water wordt niet alleen materieel vervuild, maar ook door elektrosmog.”

Er is een enorme wildgroei aan mobiele, draadloze communicatie apparatuur, U probeert zelf wellicht de draadloze toepassingen nog uit huis te weren, maar als uw buren bijvoorbeeld wel een mobiele huistelefooninstallatie met dect-technologie hebben ,dan wordt ook u er dag- en nacht voortdurend mee belast. Deze installatie staat 24 uur per dag met hoge intensiteit te zenden, ook als er niet gebeld wordt! Hetzelfde geldt voor de netwerken van mobieltjes, draadloos internet, digitale televisie etc. etc. Het zendbereik van al deze toepassingen is inmiddels 100 %, door plaatsing van hoofdzendmasten en steunzenders (ook op het dak van uw buren ?). Kortom we zitten er midden in. Wat heeft dat nu met water te maken zult u zich afvragen. Het antwoord: alles ! Want water is de drager van leven en dat water wordt niet alleen materieel vervuild, maar ook door elektrosmog. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor onze gezondheid.

* Hertz staat voor het aantal trillingen per seconde. ( bijvoorbeeld ons elektriciteitsnetwerk is 50 Hertz )

“The soul of man is like water: from the sky it comes, to the sky it ascends, and down again to earth it is forced, ethernally changing”

J.W.v. Goethe

Wezenlijke functie van het water

Water is een informatiedrager

Niet alleen het water in onze cellen speelt een cruciale rol en is drager van het leven. Dat geldt ook voor het water buiten de cellen. Met name het water in het bindweefsel vervult een centrale functie in de lichamelijke processen. Bindweefsel dient niet alleen als ondersteuning doordat het de ruimtes tussen de cellen opvult. Bindweefsel functioneert als het basisregelsysteem omdat de uiteinden van bloedbanen, lymfebanen en zenuwen in het bindweefsel eindigen en beginnen. Bloedbanen, zenuwen en cellen staan niet direct in contact met elkaar, maar via het bindweefsel. Transport van voeding- en afvalstoffen en informatie-overdracht verloopt via het water in het bindweefsel. Bio-fysisch onderzoek heeft uitgewezen, dat gedronken water het bindweefsel bereikt en dat kwalitatief hoogwaardig drinkwater een regeneratie van de celstofwisseling teweeg kan brengen.

“We bestaan gemiddeld voor 70% uit water.”

We bestaan gemiddeld voor 70% uit water. Belangrijke organen (hersenen, 85 % ) en orgaansystemen ( bv het lymphestelsel) bestaan er hoofdzakelijk uit. Dat water wordt belast met frequenties van schadelijke stoffen en in explosief toenemende mate met frequenties door elektrosmog. Deze frequenties verstoren een zuivere informatieoverdracht in onze lichaamsvloeistoffen, met als gevolg een verstoring van lichaamsprocessen.

Elektromagnetische vervuiling in water door elektrosmog

Onderzoek heeft uitgewezen dat iedere technische frequentie die door apparatuur wordt uitgezonden tot gevolg heeft dat er daardoor in het water 3 frequenties worden opgeslagen. De uitgezonden frequentie zelf, een hogere frequentie en een lagere frequentie. Vergelijk het met een piano waarbij u een toon aanslaat. In een hoger octaaf en een lager octaaf begint dezelfde toon in een andere trillingsfrequentie mee te resoneren.

“Problematisch voor onze gezondheid zijn met name deze lage frequenties die in het water worden opgeslagen.”

Een voorbeeld: een van de netwerken van mobiele telefoons zendt en ontvangt met een frequentie van 900 Megahertz. Dat is 900 miljoen trillingen per seconde ( 900 miljoen hertz). Het UMTS-netwerk werkt rond de 2,45 Gigahertz (2450 miljoen hertz).
De hogere frequenties die ook in het water wordt opgeslagen liggen dan in het Terahertz-bereik ( biljard hertz), de lage frequenties tussen 0 en 30 hertz.

Problematisch voor onze gezondheid zijn met name deze lage frequenties die in het water worden opgeslagen, omdat onze lichaamsprocessen gestuurd worden met signalen tussen 0 en 30 hertz. Ieder orgaan of proces in ons lichaam heeft zich in dat gebied bepaalde frequenties toegeeigend om zuiver te kunnen communiceren en functioneren.

De trillingsfrequenties in water

Water is in staat trilling informatie op te slaan. Dit is bekend en wordt gebruikt in de natuurgeneeskunde, maar is in de medische wereld nog niet algemeen geaccepteerd. Uit wetenschappelijk onderzoek van Dr.Ludwig blijkt dat in water, waaruit de schadelijke stoffen door (conventionele) zuivering volledig (100 %) zijn verwijderd , voor … en na de zuivering dezelfde trillingsfrequenties zijn aan te tonen.

Deze frequenties blijken precies toegerekend te kunnen worden aan de stoffen die zich voor de zuivering in het water bevonden. Terwijl het water dus chemisch volledig is gereinigd, is het fysisch nog belast met de eigen frequenties van stoffen die in het water aanwezig geweest zijn.

Het is dan niet de chemische substantie die op het lichaam inwerkt als dit water gedronken wordt, maar de erin opgeslagen energetische trillingsbelasting. Let wel: water neemt ook de elektro-magnetische trillingsfrequenties op van het elektriciteitsnet (50 Hertz), televisie, computerbeeldschermen, mobiele telefoons, Wifi en communicatie-netwerken, radarstraling etc. (de zgn. elektrosmog). Flessen bronwater dus ook!

“Bekend is ook dat bepaalde trillingsfrequenties ongunstig zijn voor de gezondheid.”

In herinnering dat de mens voor 70 % uit water bestaat, betekent dit dat allerlei trillingsfrequenties, schadelijk en onschadelijk, via het water in ons lichaam worden ingebracht. De trillingsfrequenties van de ons omringende en steeds intenser wordende elektrosmog worden ook rechtstreeks door straling op het lichaam(en) overgedragen en zo in onze lichaamsvloeistoffen opgeslagen. Deze trillingen hebben een belangrijke invloed op onze lichaamsprocessen. Bekend is ook dat bepaalde trillingsfrequenties ongunstig zijn voor de gezondheid.

Hoeveelheid en aard van de frequenties

Zijn een paar frequenties dan zo verstorend ? Waren het er maar een paar. Opdat iedereen kan bellen en niet op ‘hetzelfde kanaal’ telefoneert maakt het netwerk van 900 Megahertz gebruik van meer dan 250 frequenties tussen 890 en 960 Megahertz. Een ander netwerk voor mobiele telefoons gebruikt al meer dan 750 frequenties (tussen 1710 en 1880 Megahertz). Het nieuwe UMTS netwerk zal duizenden frequenties gaan gebruiken rond de 2,45 Gigahertz. Alleen al door de mobiele telefonie zijn er dus al duizenden afgeleide technische frequenties tussen de 8 en 23 hertz, die worden opgeslagen in al ons water.

De technische frequenties werken met name storend op onze biologische processen omdat de richting van de zogenaamde elektromagnetische impuls tegengesteld kan zijn aan de richting van het aardmagnetisch veld. Het gevolg is dat de golfbeweging, die in de natuur gebruikelijk rechtsdraaiend is en waarop het functioneren van ons lichaam is gebaseerd, een andere richting krijgt en linksdraaiend kan worden. Inmiddels is in medisch onderzoek aangetoond dat deze omkering de oorzaak is dat basisfuncties in de cel blokkeren. De celstofwisseling wordt ernstig verstoord.
Een tweede oorzaak van de grote verstoring door draadloze communicatie ( bij mobiele telefoons, de draadloze huistelefoon -het dect principe, draadloze LAN en Bluetooth) is dat het signaal gepulst is. Het signaal wordt als het ware in kleine brokjes geknipt en in het ontvangstapparaat weer aan elkaar geknoopt. Het onnatuurlijke abrupte (steile) karakter van begin en einde van deze signaalbrokjes is al sterk belastend. Bovendien veroorzaakt deze pulsering van het signaal een groot aantal, zeer dicht bij elkaar liggende frequenties. Ze verstoren het lichaam dus met veel meer frequenties dan de draagfrequentie van het ene signaal zelf.

“Er kunnen klachten ontstaan zoals hoofdpijn, slaapstoringen, hyperactiviteit, hartritmestoringen en verzwakking van het immuunsysteem…”

Kortom: in ons water, zowel oppervlaktewater, leidingwater, flessenwater en ons lichaamswater, worden door elektrische apparatuur en mobiele communicatie technieken zeer veel frequenties tussen 0 en 30 Hertz opgeslagen. Dit zijn technische frequenties, met een ander karakter dan natuurlijke frequenties, waardoor ze verstorend werken op de biologische frequenties die onze lichaamsprocessen sturen.

Er komen steeds meer technische frequenties die cruciale lichaamsfrequenties verstoren. Vind u het dan gek dat een veel grotere groep mensen meer klachten heeft, zoals hoofdpijn, slaapstoringen, concentratie- en leerstoringen, innerlijke onrust, hyperactiviteit, hartritmestoringen en verzwakking van het immuunsysteem.

Verlevendiging en energetisering van water

Er zijn methoden die de -schadelijke- trillingen in water teniet kunnen doen en water energetisch z’n levensopbouwende krachten weer teruggeven. Natuuronderzoek vormt de basis van deze methoden.

Een pionier op dit gebied is de Oostenrijker Victor Schauberger Zijn fascinerend onderzoek tot ca eind 1950, later voortgezet door zijn zoon Walter, heeft velen geïnspireerd. Gebaseerd op ideeën van Schauberger is er een methode waarbij het water uitsluitend op speciale wijze wordt gewerveld met een spiraalvormige, naar binnen gerichte beweging (implosie – vortex). Deze methode verlevendigt het water.

Deze specifieke werveling van water kan eenvoudig worden toegepast in een apparaatje die aan een kraan of douche wordt bevestigd: De originele Martin Whirbler.

Gebaseerd op het herinneringsvermogen van water kan er ook verdere energetisering van water plaats vinden als het wordt geleid langs energetische dragers, waarbij door overdracht via resonantie het water wordt behandeld.

Van groot belang bij de keuze van de energetische drager is de kwaliteit ervan voor duurzame gezondheid en de blijvende werking van de resonantieoverdracht.

De natuurlijke weg door bergbeken en aarde-gesteentes die bronwater gaat voordat het in de bron ‘tevoorschijn’ komt kan dan ‘natuurgetrouw’ gerealiseerd worden met spiraalvormige werveling in combinatie met overdracht door resonantie waarbij gebruik gemaakt wordt van natuurlijke energetische dragers (zoals de energie van gesteenten, halfedelstenen en kristallen).

“De werking van de Gaia Aqua watervitalisator is blijvend zonder onderhoud!”

Deze natuurlijke methode zorgt voor een zeer stabiel, goed houdbaar water zonder schadelijke trillingsfrequenties, met een hoge bioenergetische waarde van ca. 37.000 Bovis en een hoogwaardige ordening in de struktuur. Deze ‘natuurgetrouwe waterbehandeling kan gerealiseerd worden in een apparaat dat centraal in het waterleidingsysteem gemonteerd kan worden. Er is ook een kraanuitvoering.

Sinds 1996 hebben wij ervaring met deze techniek en dit toont dat de werking van de watervitalisator minstens 15 jaar blijvend is zonder onderhoud!

Van belang is het te weten en zich te realiseren dat de regeneratie van water met deze methode vrij is van kunstmatige technieken zoals magneten, elektriciteit of chemicaliën.

Gezond water voor dagelijks gebruik, jaar in – jaar uit, wordt verkregen met ‘natuurgetrouwe’ behandelingsmethoden zonder kunstgrepen of grofstoffelijke krachten. Het hoeft geen ‘oppepper’ te zijn. Water met de eigenschappen van oorspronkelijk bronwater is water zoals de natuur het bedoeld heeft: Gaia Aqua.

Er zijn ook methodes voor waterbehandeling die gebruik maken van kunstmatige technieken (bv kunstmatige bioresonantie, toegevoegde frequenties al of niet aangepast aan de gebruiker, Orgon, etc.). Hierbij wordt ‘een water’ gerealiseerd dat weliswaar in het begin tijdelijk verbeteringen of impulsen aan het lichaam geeft, maar in feite alleen geschikt is voor therapeutisch gebruik, voor een beperkte periode, omdat het tegennatuurlijk is. Ook heeft UMH getest dat dit water direct of een paar uur na aftappen energetisch al zijn kwaliteit en structuur verliest. De UMH watervitalisatoren geven hoogwaardig, stabiel water met een natuurlijke kristallijne structuur.

Ook de vitalisatoren die werken op basis van magnetisme realiseren een water dat op de langere termijn niet goed uittest op het absorptievermogen van de cellen. Met andere woorden: het water hydrateert niet goed.

Schoon, gezond en vitaal water

In feite kan je stellen dat de mensheid in een enorme valkuil stapt: gemak ten koste van gezondheid. Gevolg: frequentievervuiling van oppervlaktewater, leidingwater en flessen bronwater.
Watervitalisering van Gaia Aqua is de oplossing voor de zuivering van deze elektro magnetische vervuiling. Bij deze natuurgetrouwe methode stroomt het water daadwerkelijk door de vitalisator en wordt daarbij onder andere geleid langs gesteenten en ook spiraalvormig gewerveld volgens het principe van Victor Schauberger. Het water verkrijgt daarbij weer een natuurlijke hoogwaardige ordeningsstructuur die essentieel is voor opname door de cellen. Het gevitaliseerde water is met vele methoden en in vele onderzoeksinstituten onderzocht, waarbij de hoge ‘gezondheidsondersteunende’ kwaliteit wordt bevestigd alsmede dat bij deze methode van watervitalisering de trillingsfrequenties van schadelijke stoffen en elektrosmog worden geneutraliseerd.

“Door ermee te douchen en erin te baden schoont u de lichaamsvloeistoffen indirect via de huid.”

Door dit gezuiverde water te drinken schoont u de lichaamsvloeistoffen direct, met als gevolg een zuivere storingvrij informatie uitwisseling tussen cellen in het gehele lichaam. Door ermee te douchen en erin te baden schoont u de lichaamsvloeistoffen indirect via de huid.
U schoont daarbij ook het menselijk energieveld met energetisch zuiver water (frequentievrij).
Beide zijn van wezenlijk belang voor reiniging van en zuivere informatieoverdracht in uw totale wezen. Gebruikerservaringen van mensen die gevoelig zijn voor energieen (slechte gebouwen -metalen kooi-, elektrosmog) of makkelijk energieen van anderen oppikken (door bijvoorbeeld volle ruimtes), tonen altijd al dat zij zich veel krachtiger voelen bij gebruik van gevitaliseerd water. Met de huidige explosieve toename van elektrosmog zal het aantal mensen die bewust de ongemakken gewaar worden veel groter worden.
Maar ook voor de minder gevoelige mensen is deze elektrosmog een onzichtbare ziekmaker.

Gevitaliseerd water van Gaia Aqua biedt een natuurlijke oplossing voor schoning van uw energieveld en schoning van uw lichaamswater. U bent 70 % water!

Douchen en baden

Baden en douchen met energetisch zuiver water is net zo belangrijk als drinken omdat hierbij zowel het fysieke lichaam (via huid) als de energielichamen rechtstreeks worden geschoond !

Na douchen en baden voel je je fit. Het werkt harmoniserend. In praktische zin zorgt de zuivering van het fysieke lichaam en de energielichamen voor een betere aarding waardoor de gevoeligheid afneemt voor ongewilde energieën van buiten af.

Bescherming tegen electrosmog

De schadelijke electromagnetische frequenties belasten onze stofwisseling en onttrekken energie.

Energetisch ‘zuiver water’ doorbreekt dat!

Energetische bescherming

Door de ‘wisselwerking’ van het fysieke lichaam en de energielichamen werkt deze zuivering in de aura door. Met name de beschreven natuurgetrouwe techniek zorgt voor een gelijkmatige positieve werking op alle chakra’s. 

De ervaring is dat mensen die gevoelig zijn en openstaan voor energieën van anderen en/of energetische vervuiling, door douchen en drinken weer schoon worden. Veel sensitieve gebruikers voelen zich veel beter geaard.

Natuurlijk levend vitaal water draagt bij aan een gezond, fit en vitaal lichaam. Vitaliseren maakt water tot het krachtige levenselixer zoals het bedoeld is en van oudsher wordt gezien. Onmisbaar voor een gezonde levenswijze.

Ja, ik wil graag gevitaliseerd, levend water.

Ik wil graag vrijblijvend advies.