Privacyverklaring

Inleiding

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Gaia Aqua te Soest. Hierin lees je conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.

Over Gaia Aqua

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Gaia Aqua verzameld en verwerkt worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Gaia Aqua, neem dan gerust contact op via info@gaia-aqua.nl

Wat wordt er verzameld?

-Naam (voor en achternaam)
– Functie
– Contactgegevens (emailadres, telefoonnummer, adres werk en/of privé)
– Geslacht – voor aanhef: heer/mevrouw
– Bedrijfsnaam of naam van organisatie en adresgegevens-Leidinggevende / opdrachtgever met diens functie en contactgegevens – ten behoeve van de offerte en/of overeenkomst en de factuur
– Ordernummers en betaalgegevens – ten behoeve van de factuur

Met welk doel worden je gegevens bewaard?

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Gaia Aqua. In het algemeen verwerkt Gaia Aqua persoonlijke gegevens om haar diensten te kunnen leveren. Het is dan haar gerechtvaardigde belang om jouw persoonsgegevens daartoe te verwerken. Doelen zijn bijvoorbeeld het maken van afspraken en het onderhouden van de relatie; het maken van offertes en overeenkomsten van opdracht; het maken van facturen en het versturen van nieuwsbrieven. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers. De gegevens die jij aanlevert, zijn de benodigde gegevens voor het aanbieden en leveren van de diensten of producten van Gaia Aqua. Jouw gegevens zullen niet worden verwerkt of doorgegeven aan derden anders dan de hierna genoemde ontvangers voor de daar benoemde doelen of met jouw medeweten en toestemming. Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Ontvangers Beheerders.

De gegevens die Gaia Aqua ontvangt en verwerkt worden beheerd door: OneDrive van Microsoft, Hetnet.nl, Du-llens Websolutions, Google Analytics en Spotler Nederland BV voor Mailplus. Met deze beheerders gelden afspraken over onder meer zorgvuldig beheer en geheimhouding. Derden. Andere derden die gegevens kunnen ontvangen die Gaia Aqua ontvangt en verwerkt, zijn: De bank – vanwege de verwerking van betalingen.
CASH – via dit administratiekantoor laat Gaia Aqua haar administratie verwerken voor de belastingdienst. Relevante potentiële relaties en/of opdrachtnemers – indien dat het geval is, worden je gegevens (zoals naam, functie en contactgegevens) alleen op jouw verzoek of met jouw toestemming aan potentiële relaties en/of opdrachtnemers doorgegeven; dat heeft dan verband met je vraag, bijvoorbeeld voor het installeren van producten.

Bewaartermijnen
– Opslagperiode Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Gaia Aqua maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten worden bewaard. In verband met de door de belastingdienst gestelde bewaartermijn van zeven jaar, bewaart Gaia Aqua de administratie (oa facturen) voor die periode. Voor nieuwsbrieven geldt een onbepaalde tijd; mocht je geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, dan kun je dat aangeven door te klikken op de link in de laatst ontvangen nieuwsbrief.

Beveiliging
Gaia Aqua neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@gaia-aqua.nl. Jouw rechten Recht op inzage Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Gaia Aqua vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Gaia Aqua. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Gaia Aqua. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde link onderaan elke mail of middels het contactformulier op de website: www.gaia-aqua.nl

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Gaia Aqua vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens, met uitzondering van de gegevens die Gaia Aqua nodig heeft voor de belastingadministratie of om aan andere wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Gaia Aqua niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Versiebeheer De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14 december 2020.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Gaia Aqua

info@gaia-aqua.nl